Πολύ συχνά, διαιτολογικές προσεγγίσεις, που στοχεύουν στην γρήγορη και άμεση απώλεια βάρους, αποδεικνύονται όλο και περισσότερο αναποτελεσματικές στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς τελική έκβασή τους αποτελεί σχεδόν πάντα η επανάκτηση του απολεσθέντος βάρους, ενώ σε βάθος χρόνου αυτό σταθεροποιείται σε όλο και υψηλότερο σημείο.

Εκτός αυτού, τέτοιες προσεγγίσεις απομακρύνουν το άτομο από το στόχο της ορθής διατροφικής εκπαίδευσης και της εξισορρόπησης της διατροφικής του συμπεριφοράς, ενώ η επανάκτηση του βάρους – η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες – γεμίζει το άτομο με ενοχές και οδηγεί στη διαμόρφωση της πεποίθησης ότι εκείνο δε θα μπορέσει ποτέ να ελέγξει το βάρος του με επιτυχία. Πολλές φορές οι ενοχές αυτές εγκαθιδρύουν έναν φαύλο κύκλο στον οποίο προωθείται η δίαιτα (στη στερητική της μορφή), η οποία κάποια στιγμή θα αποτύχει (κυρίως λόγω της στερητικής και ενοχικής της φύσης), θα οδηγήσει στην τάση υπερκατανάλωσης τροφής, η οποία με τη σειρά της θα ενεργοποιήσει και πάλι την εκκίνηση μίας «δίαιτας» και ούτω καθεξής.

Μάθετε πώς να μην λειτουργείτε εις βάρος της υγείας σας
Η προσπάθεια ενός ατόμου να απομακρύνει υπερβάλλον ποσοστό λιπώδους ιστού από το σώμα του, συχνά, ‘βάλλεται’ από παράγοντες που χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση. Αναμφίβολα, οι αλλαγές του τρόπου ζωής, των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής συμπεριφοράς θεωρείται η υπ’ αριθμόν ένα στρατηγική για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και εναπόκειται στη δράση που το άτομο καλείται να αναλάβει. Συχνά, όμως, παρεμποδίζεται από παράγοντες για τους οποίους το άτομο καλό είναι να λάβει επιπλέον βοήθεια, όπως η βιολογική και ψυχοκοινωνική επίδραση του στρες στη ζωή μας, η αλληλεπίδραση της γενικότερης ψυχολογικής μας κατάστασης με το φαγητό, οι κοινωνικές νόρμες μέσα από τις οποίες έχουμε μάθει να τρεφόμαστε, ενώ όλο και περισσότερο φως δίνεται στις διαταραγμένες φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος που απαντώνται στην παχυσαρκία, καθώς και σε συνυπάρχουσες κλινικές καταστάσεις. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ορθή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας επιβάλλει μία ολιστική προσέγγιση.