Τι ΔΕΝ είναι υγιής διατροφική συμπεριφοράΔιαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά θεωρείται η παρατεταμένη και παθολογική διατάραξης της ανθρώπινης διατροφικής συμπεριφοράς ή όποιας άλλης συμπεριφοράς είναι ανθεκτική στο χρόνο και αποσκοπεί στη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά βάλλει τη σωματική υγεία, αλλά και τη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου και στις περισσότερες περιπτώσεις προκύπτει από μία ήδη υπάρχουσα κακή εικόνα σώματος. Περιλαμβάνει μία ευρεία περιπτωσιολογία επιμέρους διατροφικών συμπεριφορών που δε συνάδουν όμως με τα σαφή κριτήρια συγκεκριμένων διατροφικών διαταραχών (όπως η νευρική βουλιμία ή η νευρική ανορεξία ή αδηφαγική διαταραχή), ούτε απαραίτητα και με άλλες υποκλινικές μορφές διατροφικών διαταραχών (EDNOS –Eating Disorders Not Otherwise Specified).

Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό στάσεων και επιμέρους διατροφικών συμπεριφορών που δε χαρακτηρίζονται από τη σοβαρότητα των επίσημων διατροφικών διαταραχών, αλλά αποτελούν τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου ή πρόδρομες συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση διατροφικής διαταραχής. Βασικό χαρακτηριστικό της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς είναι ο καταναγκασμός, όπου το φαγητό δεν αποτελεί απλά μία ευχάριστη πράξη θρέψης.

Οι επιμέρους διατροφικές συμπεριφορές που εμπίπτουν στην κατηγορία που αναλύεται είναι η συναισθηματική κατανάλωση τροφής, η μηχανική κατανάλωση τροφής, ο χρόνιος περιορισμός της τροφής, η κατανάλωση τροφής υπό στρες ή συνδυασμός των ανωτέρω. Μάλιστα, αυτές μπορεί να διαφέρουν ως προς την ένταση και τη διαχρονικότητα και, συχνά, εναλλάσσονται στην πορεία ενός ανθρώπου αναλόγως με τη φάση ζωής στην οποία εκείνος βρίσκεται.