Ο στόχος της σύγχρονης διατροφικής συμβουλευτικής είναι η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς μέσα από τη σωστή πληροφόρηση, τη γνώση και τη βιωματική μάθηση.

Ειδικότερα, η διαδικασία της διατροφικής συμβουλευτικής έχει ως στόχο να “πάρει το βάρος” από πάνω σας, προσφέροντάς σας ένα σύμμαχο που σας καθοδηγεί και βρίσκεται δίπλα σας για να μοιραστεί το βάρος της διαδικασίας, εκπαιδεύοντας, προπονώντας και στηρίζοντάς σας σε κάθε φάση της, που συμπεριλαμβάνει:

1. Την κατανόηση των συνθηκών κατά τις οποίες ή των λόγων για τους οποίους η κατανάλωση της τροφής (είδος, ποσότητα, διάρκεια, συχνότητα) πραγματοποιείται με τρόπο που τελικά οδηγεί στην αύξηση βάρους ή τη φτωχή σε θρεπτικά συστατικά διατροφική πρόσληψη (π.χ. κατανάλωση τροφής υπό στρες ή κατανάλωση τροφής έξω με φίλους)
2. Την κατανόηση της φυσιολογίας του οργανισμού ως προς τη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους και τη σύνδεση αυτής της πληροφορίας με το προσωπικό ιστορικό (π.χ. βάρους ή ιατρικό ιστορικό) του κάθε ατόμου
3. Την κατανόηση του πώς ο τρόπος με τον οποίο τρέφεται το άτομο (διατροφική συμπεριφορά) μπορεί να επηρεάζει τη ρύθμιση της όρεξης και, ως εκ τούτου, τη ρύθμιση του σωματικού βάρους
4. Την περαιτέρω εστίαση σε επιμέρους συνθήκες ή καταστάσεις, όπου τυχόν συναισθηματική κατανάλωση φαγητού παραμένει δυσλειτουργική και χρειάζεται περαιτέρω κατανόηση του εαυτού αλλά και συγκεκριμένη εκπαίδευση του ατόμου ώστε: α. να μάθει να αναγνωρίζει και να ονομάζει την εκάστοτε συναισθηματική του κατάσταση, β. να μάθει να τη διαχωρίζει από την όποια διαδικασία κατανάλωσης φαγητού
5. Την κατανόηση του πώς η σωματική κίνηση μπορεί να επιδράσει θετικά στη φυσιολογία της όρεξης και του σωματικού βάρους και, φυσικά, την κινητοποίηση του ατόμου να εισαγάγει ευχάριστες και ήπιες μορφές κίνησης στον τρόπο της ζωής και την καθημερινότητά του

Personal Nutritional Trainer

Απώτερο σκοπό του προσωπικού επιστημονικού «προπονητή-θεραπευτή» και της σχέσης που αναπτύσσεται ανά συνεδρία με το άτομο, αποτελεί: - η βελτίωση της υγείας του ατόμου και η σωστή ρύθμιση του σωματικού βάρους και κυρίως της σύστασης του σώματός του - η «εξυγίανση» και εξισορρόπηση της διατροφικής συμπεριφοράς, μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων ευεργετικών στάσεων, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων, που θα σας κάνουν να γνωρίσετε και να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας , «θεραπεύοντας» συμπεριφορές και συνήθειες.

Δύο βασικές τακτικές που επιτρέπουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
- η απενοχοποίηση των τροφών (καθώς αυτές συχνά διαχωρίζονται έντονα σε τροφές καλές και κακές ή παχυντικές και μη)
- η ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας του ατόμου γύρω από την κατανάλωση τροφής (δηλαδή, κατανάλωση τροφής χωρίς υπερβολικό περιορισμό ή απώλεια του ελέγχου, σύμφωνα με τη φυσιολογία της όρεξης και χωρίς άγχος ή ενοχές σε οποιαδήποτε περίσταση).

Μέσα από εξατομικευμένο σχεδιασμό του «θεραπευτικού» πλάνου, το αποτέλεσμα σας προσφέρει τα εφόδια για να υιοθετήσετε ένα νέο, υγιή και πιο φρέσκο τρόπο ζωής